POROMAP FINITURA

Bezcementowa, drobnoziarnista zaprawa o jasnym kolorze, do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych.

Zastosowanie
PoroMap Finitura jest odporną na siarczany zaprawą z drobnoziarnistym wypełniaczem, stosowaną do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych PoroMap Intonaco lub innych gruboziarnistych, używanych przy pracach naprawczych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, również w obiektach zabytkowych. PoroMap Finitura skomponowany jest ze specjalnego pucolanowego spoiwa hydraulicznego, drobnego piasku naturalnego i domieszek modyfikujących. Po wymieszaniu z wodą (5,75-6 l wody dla zawartości worka 25 kg) PoroMap Finitura tworzy plastyczną masę łatwą do nakładania kielnią lub metalową pacą w warstwie o grubości 1-2 mm. Przygotowaną zaprawę akłada się ręcznie na podłoże nośne i czyste. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Istnieje również możliwość nakładania w technologii „świeże na świeże”, gdy tynk renowacyjny jeszcze nie zwiąże. Po 15-20 minutach od nałożenia PoroMap Finitura powierzchnię można zatrzeć i wygładzić gąbką.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

POROMAP INTONACO

Zaprawa odporna na działanie soli, stosowana do renowacji konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych i zniszczonych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.

Zastosowanie
PoroMap Intonaco jest gotową do użycia zaprawą składającą się ze spoiwa hydraulicznego, naturalnego piasku i domieszek modyfikujących. Przygotowanie zaprawy odbywa się w mieszarce, gdzie do zawartości 20 kg worka PoroMap Intonaco dodaje się 4-4,4 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 5-6 minut. PoroMap Intonaco nakłada się w warstwie o grubości co najmniej 20 mm na podłoże z nałożoną wcześniej zaprawą podkładową PoroMap Rinzaffo.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

POROMAP RINZAFFO

Zaprawa odporna na działanie chlorków, azotanów i siarczanów do stosowania jako warstwa podkładowa przed nakładaniem tynku renowacyjnego, szerokoporowego PoroMap Intonaco. 

Zastosowanie
PoroMap Rinzaffo jest zaprawą o dobrej przyczepności do podłoża, odporną na działanie soli, składającą się ze spoiwa hydraulicznego, naturalnego piasku i domieszek modyfikujących. PoroMap Rinzaffo jest polecany jako warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac renowacyjnych starych murów kamiennych i ceglanych, zniszczonych działaniem chlorków, azotanów i siarczanów w zawilgoconych obiektach. Warstwa PoroMap Rinzaffo poprawia przyczepność do podłoża i zapewnia fizyko-chemiczną odporność na działanie rozpuszczalnych soli nakładanych później warstw tynku PoroMap Intonaco. Przygotowanie zaprawy odbywa się w mieszarce, gdzie do zawartości 25 kg worka PoroMap Rinzaffo dodaje się 4,3-4,6 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 5-6 minut. Przygotowaną zaprawę nakłada się kielnią w warstwie o grubości do 5 mm.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

STABILCEM

Ekspansywne spoiwo cementowe do przygotowywania zaczynów i zapraw iniekcyjnych oraz mieszanek betonowych o wysokiej ciekłości, stosowanych do napraw.

Zastosowanie
Stabilcem służy do przygotowywania bezzskurczowych zaczynów i zapraw iniekcyjnych stosowanych do wypełnienia pustek, pęknięć i rys w betonie, konstrukcjach murowych kamiennych i ceglanych. Dzięki specjalnym właściwościom na bazie spoiwa Stabilcem można wykonywać samorozlewne mieszanki nadające się do podawania pompą pod wysokim ciśnieniem bez ryzyka segregacji składników. Przygotowanie mieszanki polega na wymieszaniu wstępnym suchych składników (Stabilcem i odpowiednio dobrany wypełniacz) i dodaniu wody w ilości odpowiadającej żądanej konsystencji. Mieszanie należy prowadzić aż do uzyskania jednorodnej masy. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki ze spoiwem Stabilcem można dodać preparat pielęgnacyjny Mapecure SRA w ilości 5-8 l/m3.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

MAPESTOP

Preparat iniekcyjny (koncentrat) na bazie mikroemulsji silikonowej do wytwarzania bariery chemicznej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie w konstrukcjach murowych.

Zastosowanie
Mapestop stosuje się do wykonywania bariery chemicznej przeciwko podciąganiu wilgoci, obecnej w każdym materiale budowlanym przez pory kapilarne. W szczególności Mapestop używany jest podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych, ceglanych i mieszanych oraz z bloczków betonowych i z betonu komórkowego, posadowionych na terenach podmokłych. Mapestop jest preparatem bezrozpuszczalnikowym, w postaci koncentratu, na bazie mikroemulsji silikonowej, stosowany w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1 : 15-19. Dzięki rozmiarowi cząstek mikroemulsji (od 20 do 60 nanometrów) Mapestop głęboko wnika w strukturę wilgotnego muru i po reakcji tworzy skuteczną, trwałą i wodoszczelną barierę. Mapestop jest aplikowany metodą iniekcji grawitacyjnej lub przy pomocy pompy, stosując ciśnienie nie większe niż 1 bar, aż do pełnego nasycenia uszczelnianej strefy.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Malech

Gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie mikrocząsteczkowych żywic akrylowych w dyspersji wodnej.

Przeznaczony do przygotowania powierzchni ścian przed nakładaniem farb akrylowych lub nakładaniem tynków akrylowych. Redukuje i stabilizuje nasiąkliwość podłoża, wspomaga proces wiązania. Preparat jest bezzapachowy, dlatego też - oprócz zastosowań zewnętrznych - nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń nawet ze słabą wentylacją. Preparat wiąże pył w podłożu, a także ogranicza powstawanie wykwitów na powierzchni. Jest gotowy do użycia bezpośrednio na chłonne podłoża. W miejscach o słabej chłonności zaleca się rozcieńczenie go wodą. Preparat nakłada się ręcznie (pędzlem, wałkiem) lub metodą natrysku.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: