WallGard Graffitti Remover Gel

Preparat w postaci żelu do usuwania graffiti i czyszczenia powierzchni.

Zastosowanie
WallGard Graffiti Remover Gel ma konsystencję pasty i zawiera rozpuszczalniki nieszkodliwe dla środowiska i ulegające biodegradacji. Stosowany jest do usuwania graffiti z powierzchni, które nie zostały wcześniej zabezpieczone preparatami ochronnymi. Preparat nanosi się pędzlem, a po 5-10 minutach usuwa się z elewacji wodą pod ciśnieniem.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

WallGard Graffitti Barrier

Odnawialna powłoka tworząca barierę antygraffiti.

Zastosowanie
WallGard Graffiti Barrier jest preparatem służącym jako ochrona głównie elewacji kamiennej (np. marmur, granit, piaskowiec) lub innych podłoży mineralnych. Po nałożeniu WallGard Graffiti Barrier tworzy warstwę ochronną, która wnika w pory podłoża, lecz nie powoduje zmiany w paroprzepuszczalności oraz ułatwia usunięcie graffiti. Preparat nanosi się pędzlem lub metodą natrysku. Warunki aplikacji: temperatura otoczenia i podłoża nie mniejsza niż +8°C i nie wyższa niż +35°C, preparatu nie należy nakładać na wilgotne podłoże, czas schnięcia około 20 minut w temperaturze +20°C.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

POROMAP FINITURA

Bezcementowa, drobnoziarnista zaprawa o jasnym kolorze, do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych.

Zastosowanie
PoroMap Finitura jest odporną na siarczany zaprawą z drobnoziarnistym wypełniaczem, stosowaną do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych PoroMap Intonaco lub innych gruboziarnistych, używanych przy pracach naprawczych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, również w obiektach zabytkowych. PoroMap Finitura skomponowany jest ze specjalnego pucolanowego spoiwa hydraulicznego, drobnego piasku naturalnego i domieszek modyfikujących. Po wymieszaniu z wodą (5,75-6 l wody dla zawartości worka 25 kg) PoroMap Finitura tworzy plastyczną masę łatwą do nakładania kielnią lub metalową pacą w warstwie o grubości 1-2 mm. Przygotowaną zaprawę akłada się ręcznie na podłoże nośne i czyste. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Istnieje również możliwość nakładania w technologii „świeże na świeże”, gdy tynk renowacyjny jeszcze nie zwiąże. Po 15-20 minutach od nałożenia PoroMap Finitura powierzchnię można zatrzeć i wygładzić gąbką.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

POROMAP INTONACO

Zaprawa odporna na działanie soli, stosowana do renowacji konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych i zniszczonych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.

Zastosowanie
PoroMap Intonaco jest gotową do użycia zaprawą składającą się ze spoiwa hydraulicznego, naturalnego piasku i domieszek modyfikujących. Przygotowanie zaprawy odbywa się w mieszarce, gdzie do zawartości 20 kg worka PoroMap Intonaco dodaje się 4-4,4 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 5-6 minut. PoroMap Intonaco nakłada się w warstwie o grubości co najmniej 20 mm na podłoże z nałożoną wcześniej zaprawą podkładową PoroMap Rinzaffo.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

POROMAP RINZAFFO

Zaprawa odporna na działanie chlorków, azotanów i siarczanów do stosowania jako warstwa podkładowa przed nakładaniem tynku renowacyjnego, szerokoporowego PoroMap Intonaco. 

Zastosowanie
PoroMap Rinzaffo jest zaprawą o dobrej przyczepności do podłoża, odporną na działanie soli, składającą się ze spoiwa hydraulicznego, naturalnego piasku i domieszek modyfikujących. PoroMap Rinzaffo jest polecany jako warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac renowacyjnych starych murów kamiennych i ceglanych, zniszczonych działaniem chlorków, azotanów i siarczanów w zawilgoconych obiektach. Warstwa PoroMap Rinzaffo poprawia przyczepność do podłoża i zapewnia fizyko-chemiczną odporność na działanie rozpuszczalnych soli nakładanych później warstw tynku PoroMap Intonaco. Przygotowanie zaprawy odbywa się w mieszarce, gdzie do zawartości 25 kg worka PoroMap Rinzaffo dodaje się 4,3-4,6 l wody. Mieszanie prowadzi się przez 5-6 minut. Przygotowaną zaprawę nakłada się kielnią w warstwie o grubości do 5 mm.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

STABILCEM

Ekspansywne spoiwo cementowe do przygotowywania zaczynów i zapraw iniekcyjnych oraz mieszanek betonowych o wysokiej ciekłości, stosowanych do napraw.

Zastosowanie
Stabilcem służy do przygotowywania bezzskurczowych zaczynów i zapraw iniekcyjnych stosowanych do wypełnienia pustek, pęknięć i rys w betonie, konstrukcjach murowych kamiennych i ceglanych. Dzięki specjalnym właściwościom na bazie spoiwa Stabilcem można wykonywać samorozlewne mieszanki nadające się do podawania pompą pod wysokim ciśnieniem bez ryzyka segregacji składników. Przygotowanie mieszanki polega na wymieszaniu wstępnym suchych składników (Stabilcem i odpowiednio dobrany wypełniacz) i dodaniu wody w ilości odpowiadającej żądanej konsystencji. Mieszanie należy prowadzić aż do uzyskania jednorodnej masy. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki ze spoiwem Stabilcem można dodać preparat pielęgnacyjny Mapecure SRA w ilości 5-8 l/m3.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

MAPESTOP

Preparat iniekcyjny (koncentrat) na bazie mikroemulsji silikonowej do wytwarzania bariery chemicznej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie w konstrukcjach murowych.

Zastosowanie
Mapestop stosuje się do wykonywania bariery chemicznej przeciwko podciąganiu wilgoci, obecnej w każdym materiale budowlanym przez pory kapilarne. W szczególności Mapestop używany jest podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych, ceglanych i mieszanych oraz z bloczków betonowych i z betonu komórkowego, posadowionych na terenach podmokłych. Mapestop jest preparatem bezrozpuszczalnikowym, w postaci koncentratu, na bazie mikroemulsji silikonowej, stosowany w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1 : 15-19. Dzięki rozmiarowi cząstek mikroemulsji (od 20 do 60 nanometrów) Mapestop głęboko wnika w strukturę wilgotnego muru i po reakcji tworzy skuteczną, trwałą i wodoszczelną barierę. Mapestop jest aplikowany metodą iniekcji grawitacyjnej lub przy pomocy pompy, stosując ciśnienie nie większe niż 1 bar, aż do pełnego nasycenia uszczelnianej strefy.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Quarzolite Graffiato

Akrylowa masa tynkarska o fakturze „kornika” przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. 
Zastosowanie

Quarzolite Graffiato SP jest tynkiem na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, wyselekcjonowanego piasku kwarcowego i pigmentów odpornych na działanie promieni UV. Quarzolite Graffiato SP wykazuje wysoką odporność na: oddziaływanie warunków atmosferycznych, zanieczyszczenia przemysłowe, działanie wody. Quarzolite Graffiato SP przeznaczony jest do stosowania na systemy ociepleniowe oraz na tradycyjne tynki cementowo-wapienne, a także na istniejące powłoki dobrze przywierające do podłoża. Przed nakładaniem tynku należy zagruntować podłoże masą gruntującą Quarzolite Base Coat, dostępną w kolorze tynku. Quarzolite Graffiato SP jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej dzięki systemowi barwienia ColorMap®.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapetherm Wool do siatki

Zaprawa szpachlowa i klejąca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą.

Do szpachlowania i mocowania płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków metodą lekką mokrą, w technologii bezspoinowego ocieplania BSO.Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki mineralne, itp. Wykonanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego na ścianach ocieplonych wełną mineralną lub podłożu mineralnym. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacji. Zaprawę miesza się z czystą wodą w proporcji 5,75-6,25 litrów/25 kg (worek) za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 2,5 godziny od wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, mieszadło do zapraw.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapetherm Wool do wełny

Zaprawa klejąca w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowado użycia po rozmieszaniu z wodą.

Do mocowania płyt z wełny mineralnej przy ocieplaniu budynków metodą lekką mokrą, w technologii bezspoinowego ocieplania BSO. Mocowanie płyt na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, np. beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki mineralne, itp. Przeznaczona jest zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacji. Zaprawę miesza się z czystą wodą w proporcji 4,75-5,25 litrów/25 kg (worek) za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do zapraw. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 2,5 godziny od wymieszania.

Narzędzia 
paca stalowa, kielnia trapezowa, mieszadło do zapraw.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: