EPORIP

Dwuskładnikowy klej epoksydowy, niezawierający rozpuszczalników, przeznaczony do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji, jako warstwa sczepna oraz do scalania pęknięć w podkładach.

Zastosowanie
Preparat jest przeznaczony do trwałego wiązania starego betonu ze świeżym, do zespalania elementów betonowych  prefabrykowanych i lanych oraz do klejenia elementów betonowych  i stalowych (w przypadku gdy wymagane jest ich trwałe połączenie). Eporip może być również stosowany do trwałego zespalania pęknięć w posadzkach i podkładach cementowych.  Eporip należy nanosić na czyste i suche podłoże. Dzięki wysokiej sile klejenia powstaje bardzo mocne połączenie pomiędzy starym i świeżym betonem. Rysy i pęknięcia powinny być wypełniane poprzez wlewanie preparatu w szczeliny po ostatecznym ujawnieniu się wszystkich naprężeń w podłożu (wysezonowaniu). 
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

ADESILEX PG4

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o właściwościach tiksotropowych, modyfikowany reologicznie.

Zastosowanie
Adesilex PG4 jest dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy z dodatkiem wyselekcjonowanych drobnych kruszyw i specjalnych dodatków. Adesilex PG4 jest stosowany zarówno jako klej do mocowania syntetycznych taśm w instalacjach przeciwwodnych, jak i naprawy, uszczelniania i klejenia elementów na podłożach betonowych, zbrojonym betonie, metalu i kamieniu naturalnym. Duża zdolność zwilżania podłoża jest gwarantowana przez niską lepkość Adesilex PG4. Produkt jest łatwy do nakładania pacą na powierzchniach poziomych i pionowych, a jego właściwości tiksotropowe eliminują efekt osuwania się płytek i spływania zaprawy. W celu przygotowania zaprawy należy wlać składnik B (biały) do składnika A (szary) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła — aż do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

ADESILEX PG1

Dwukomponentowy, tiksotropowy, epoksydowy klej do połączeń konstrukcyjnych.

Zastosowanie
Adesilex PG1 jest dwukomponentowym klejem epoksydowym zawierającym mikrowypełniacz i domieszki modyfikujące. Adesilex PG1 wiąże w ciągu kilku godzin bez skurczu, tworząc materiał o bardzo dobrej przyczepności zarówno do betonu, jak i stali oraz o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Adesilex PG1 jest stosowany jako klej montażowy i do wzmacniania elementów konstrukcyjnych poprzez doklejanie zewnętrznego zbrojenia, płyt stalowych czy taśm z włókien węglowych Carboplate. Jest także stosowany do napraw uszkodzonych krawędzi szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych narażonych na duże obciążenia ciężkim ruchem. Przygotowanie do aplikacji polega na wymieszaniu obu komponentów przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: