Idrosilex Pronto

Cementowa zaprawa do uszczelniania podziemnych konstrukcji murowych, a także zbiorników na wodę pitną.

Zastosowanie
Idrosilex Pronto stosowany jest do uszczelniania ścian fundamentowych, piwnic, szybów windowych, basenów, kanałów i zbiorników przeznaczonych do przechowywania wody pitnej. Zaprawa ta składa się ze spoiwa cementowego i specjalnych domieszek modyfikujących wodoszczelność. Worek 25 kg Idrosilex Pronto miesza się z 5,5-6,25 l wody i nakłada się ręcznie metalową pacą (zalecana ilość wody 5-6 l) lub metodą natrysku, w dwóch lub trzech warstwach, na podłoże czyste i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Idrosilex Pronto spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: