MapeFloor i914

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań i wyrównania podłoża.

Zastosowanie
Mapefloor I 914 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową przeznaczoną do gruntowania oraz sporządzania jastrychów żywicznych w systemie izolacjo-nawierzchni mostowych oraz w budownictwie przemysłowym.
- Sztywna izolacjo-nawierzchnia  na chodnikach  mostowych.
- Gruntowanie pod papy termozgrzewalne  na mostach, również na świeży beton.
- Kompozycja jastrychów wyrównawczych  na bazie Mapefloor I 914 do 20 mm grubości.
Mapefloor I 914 nie zawiera rozpuszczalników ani wody, cechuje się niską lepkością oraz doskonałym wnikaniem w podłoże. Ponadto charakteryzuje się wysoką przyczepnością, także do wilgotnego betonu. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, chłonne, odpowiednio oczyszczone.  Z powierzchni należy usnąć wszelkie substancje mogące zaburzyć przyczepność. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozcieńczenie powinna wynosić minimum 1,5 N/mm2. Mapefloor I 914 może być stosowany także na zawilgocone podłoża, jednak należy unikać mokrych powierzchni. Temperatura podłoża i temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić pomiędzy +8°C a +35°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 3° od temaperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Powyższe warunki powinny być zachowane także podczas utwardzania żywicy.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków.

Zastosowanie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodą, nienarażonych na podciąganie wilgoci z podłoża. Mapegum WPS może być stosowany na każdym rodzaju podłoża: płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych  i anhydrytowych, ścianach z bloczków  gazobetonowych, płytach drewnianych, wiórowych i OSB, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego. Mapegum WPS zabezpiecza przed wilgocią ściany, posadzki i sufity w pomieszczeniach mokrych, tj. kuchnie, łazienki itp. Powinien być stosowany przed ułożeniem okładziny ceramicznej lub kamienia naturalnego.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: