Primer MF

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy środek epoksydowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu, poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej.

Wzmacnianie podkładów cementowych (również z ogrzewaniem podłogowycm) oraz anhydrytowych.
- Gruntowanie powierzchni pylących betonowych posadzek przemysłowych (w garażach, magazynach itp.) oraz podkładów cementowych przed montażem posadzek drewnianych lub żywicznych (nakładaniem produktów na bazie poliuretanowej lub epoksydowej).
- Uszczelnianie podkładów i posadzek cementowych o podwyższonej wilgotności resztkowej — do 4,5%.
Naniesiona warstwa środka powinna być posypana piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 mm.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Primer EP

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, zawierający rozpuszczalniki, do wzmacniania i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych.

Wzmacnia pylące i kruche podkłady cementowe, masy cementowe, podkłady anhydrytowe, podłogi ogrzewane i podłoża gipsowe. Służy do izolacji przeciwwilgociowej podkładów narażonych na wilgoć. Jest środkiem impregnującym i zapobiegającym pyleniu się podkładów w obiektach przemysłowych, garażach, na rampach itp. W przypadku, gdy po zastosowaniu środka Primer EP przewidziane jest wyrównanie (szpachlowanie) podkładu, warstwę naniesionego Primer EP należy posypać piaskiem kwarcowym w celu poprawienia przyczepności. Podkłady powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pozbawione części luźno związanych. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Prosfas

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silikatów, przeznaczony do wzmacniania podłoży cementowych.

 Do wzmacniania chłonnych podkładów cementowych o słabej strukturze oraz utwardzania niespójnych powierzchni, mających tendencje do rozwarstwiania. Podczas stosowania nie należy dopuszczać do tworzenia się kałuż. W przypadku ich powstania posypać suchym piaskiem kwarcowym. Prosfas powinien być stosowany na oczyszczonych, suchych i zabezpieczonych przed dostępem wilgoci podłożach, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku wzmacniania podłoży przed montażem posadzek drewnianych do przyklejania parkietu powinny być stosowane kleje: Ultrabond P902 2K, Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K lub Adesilex PA.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: