PLANIPATCH

Cementowa, bardzo szybkowiążąca, tiksotropowa zaprawa wyrównująca i wygładzająca o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych w warstwach o grubości od 0 do 10 mm.

Zastosowanie 
Wyrównywanie podłoży wewnątrz budynków pod warunkiem, że są czyste i nie poddawane ciągłemu działaniu wilgoci, jak na przykład:
• płyty i ściany betonowe, mury, podkłady cementowe, itp.;
• istniejące posadzki i ściany z okładzinami ceramicznymi, lastryko lub z kamienia naturalnego.
Zaprawa Planipatch jest szczególnie polecana, gdy wymagana jest bardzo gładka warstwa wykończeniowa. W celu zwiększenia przyczepności — do Planipatch można dodać Latex Plus.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapefinish

Dwukomponentowa cementowa zaprawa drobnoziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.

Mapefinish stosuje się do wyrównywania drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, a także jako warstwę wygładzającą naprawianych elementów. Mapefinish składa się z dwóch komponentów, które przygotowując do aplikacji, należy zmieszać ze sobą bez dodawania wody czy innych składników. Wymieszaną szpachlówkę nakłada się pacą na podłoże czyste i pozbawione części luźno związanych i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją Mapefinish podłoże należy zwilżyć wodą. Szpachlówka Mapefinish może być nakładana w warstwach o grubości od 2 do 3 mm. W kilka minut po nałożeniu powierzchnię zaciera się pacą do tynków. Mapefinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR)

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Ultraplan MAXI

Masa samopoziomująca o bardzo krótkim czasie schnięcia, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 30 mm.

Wyrównywanie nowych i istniejących podłoży wewnątrz budynków w celu uzyskania warstw o równej powierzchni i wysokiej wytrzymałości mechanicznej, pod wszystkie rodzaje posadzek, wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na intensywny ruch. Podłoże pod warstwy z Ultraplan Maxi powinno być suche, czyste, odkurzone, zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci oraz zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym. Zaprawę powinno się nanosić w warstwach od 3 do 30 mm w jednym cyklu. Może być stosowany na podkładach z ogrzewaniem podłogowym.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Ultraplan ECO

Samopoziomująca, szybkowiążąca i szybkoschnąca cementowa masa szpachlowa do podłoży, charakteryzująca się bardzo niską emisją lotnych substancji organicznych (VOC), do stosowania w warstwach od 1 do 10 mm.

Do wyrównywania istniejących i nowych podłoży wewnątrz budynków - pod warunkiem, że nie są narażone na działanie wilgoci - również w miejscach narażonych na duże obciążenia i intensywny ruch. Na warstwie Ultraplan Eco można przyklejać wszelkiego rodzaju okładziny, takie jak: płytki ceramiczne, kamień naturalny, posadzki drewniane, PVC, linoleum, wykładziny tekstylne itp. Ultraplan Eco może być wylewany na podłoże ręcznie lub przy użyciu pompy tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej grubości warstwy, tzn. 10 mm. Nadaje się do stosowania na podkładach z ogrzewaniem podłogowym. Przy układaniu okładzin drewnianych minimalna grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 3 mm. Ultraplan Eco może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: