Eporip Turbo

Bardzo szybko twardniejący, dwuskładnikowy klej na bazie żywicy poliestrowej do zespalania rys w podkładach i wykonywania drobnych napraw.

Naprawa pęknięć w podłożach mineralnych.
- Jako zaprawa do szybkiej naprawy małych ubytków - po dodaniu suchego piasku kwarcowego.
- Jako szybki klej do betonu, ceramiki, metalu.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Primer MF

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy środek epoksydowy do wzmacniania i uszczelniania podkładów cementowych oraz do odcinania wilgoci resztkowej z podkładu, poprzez wytworzenie bariery paroszczelnej.

Wzmacnianie podkładów cementowych (również z ogrzewaniem podłogowycm) oraz anhydrytowych.
- Gruntowanie powierzchni pylących betonowych posadzek przemysłowych (w garażach, magazynach itp.) oraz podkładów cementowych przed montażem posadzek drewnianych lub żywicznych (nakładaniem produktów na bazie poliuretanowej lub epoksydowej).
- Uszczelnianie podkładów i posadzek cementowych o podwyższonej wilgotności resztkowej — do 4,5%.
Naniesiona warstwa środka powinna być posypana piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 mm.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Primer EP

Dwuskładnikowy preparat epoksydowy, zawierający rozpuszczalniki, do wzmacniania i uszczelniania podkładów i posadzek przemysłowych.

Wzmacnia pylące i kruche podkłady cementowe, masy cementowe, podkłady anhydrytowe, podłogi ogrzewane i podłoża gipsowe. Służy do izolacji przeciwwilgociowej podkładów narażonych na wilgoć. Jest środkiem impregnującym i zapobiegającym pyleniu się podkładów w obiektach przemysłowych, garażach, na rampach itp. W przypadku, gdy po zastosowaniu środka Primer EP przewidziane jest wyrównanie (szpachlowanie) podkładu, warstwę naniesionego Primer EP należy posypać piaskiem kwarcowym w celu poprawienia przyczepności. Podkłady powinny być suche, czyste, pozbawione tłustych plam i pozbawione części luźno związanych. Przed zastosowaniem należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Prosfas

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silikatów, przeznaczony do wzmacniania podłoży cementowych.

 Do wzmacniania chłonnych podkładów cementowych o słabej strukturze oraz utwardzania niespójnych powierzchni, mających tendencje do rozwarstwiania. Podczas stosowania nie należy dopuszczać do tworzenia się kałuż. W przypadku ich powstania posypać suchym piaskiem kwarcowym. Prosfas powinien być stosowany na oczyszczonych, suchych i zabezpieczonych przed dostępem wilgoci podłożach, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku wzmacniania podłoży przed montażem posadzek drewnianych do przyklejania parkietu powinny być stosowane kleje: Ultrabond P902 2K, Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond Eco S955 1K lub Adesilex PA.

 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Eco Prim T

Uniwersalny, bezrozpuszczalnikowy, akrylowy preparat gruntujący, charakteryzujący się bardzo niską emisją lotnych związków organicznych (VOC), do stosowania na podłożach chłonnych i nienasiąkliwych.

Gruntowanie wszelkiego rodzaju chłonnych i nienasiąkliwych podłoży: podkładów cementowych, gipsowych, anhydrytowych, asfaltowych lanych, lastryko, podłóg drewnianych oraz płyt wiórowych w celu poprawy przyczepności warstw wyrównujących i zapraw klejących, do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Eco Prim T należy nanosić na stabilne, suche i oczyszczone podłoża, bez śladów oleju, tłuszczu. W przypadku stosowania preparatu na powierzchniach nasiąkliwych, takich jak podłoża cementowe, gipsowe, anhydrytowe itp. Eco Prim T powinien być rozcieńczony wodą w stosunku od 1:1 do 1:2 — w zależności od nasiąkliwości podłoża. W przypadku aplikacji na płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym (podłożach nienasiąkliwych) Eco Prim T należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Eco Prim Grip

Uniwersalny, gotowy do użycia podkład gruntujący i promotor przyczepności o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) do stosowania przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Uniwersalny, gotowy do użycia promotor przyczepności, tworzący twardą powierzchnię o wysokiej przyczepności, nawet na gładkich lub niechłonnych podłożach. Może być stosowany na beton, podłoża murowane, płyty gipsowe, drewno, beton komórkowy, tynki, masy naprawcze, powłoki malarskie oraz podłoża gipsowe. Może być również stosowany w celu zwiększenia przyczepności mas wyrównujących, samopoziomujących i klejów do: ceramiki, kamienia oraz innych podłoży niechłonnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Primer G

Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, do podłoży chłonnych.

Gruntowanie powierzchni gipsowych i cementowych wewnątrz pomieszczeń przed układaniem płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz przed wykonywaniem warstw wyrównujących. Podłoże przeznaczone do zagruntowania powinno być nośne, stabilne, chłonne i dokładnie oczyszczone. Podłoża gipsowe powinny być dodatkowo odpowiednio suche (wilgotność nie większa niż 0,5%). Przed gruntowaniem podłoży Primer G należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 (jedna część preparatu i trzy części wody), w zależności od chłonności podłoża. W przypadku gruntowania podkładów cementowych przed nanoszeniem zapraw samopoziomujących (Planolit 315, Novoplan 21, Ultraplan Eco, Ultraplan, Ultraplan Maxi) Primer G powinien być rozcieńczony wodą w stosunku 1:1.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapefinish

Dwukomponentowa cementowa zaprawa drobnoziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.

Mapefinish stosuje się do wyrównywania drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, a także jako warstwę wygładzającą naprawianych elementów. Mapefinish składa się z dwóch komponentów, które przygotowując do aplikacji, należy zmieszać ze sobą bez dodawania wody czy innych składników. Wymieszaną szpachlówkę nakłada się pacą na podłoże czyste i pozbawione części luźno związanych i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją Mapefinish podłoże należy zwilżyć wodą. Szpachlówka Mapefinish może być nakładana w warstwach o grubości od 2 do 3 mm. W kilka minut po nałożeniu powierzchnię zaciera się pacą do tynków. Mapefinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR)

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Ultrabond P902 2K

Dwuskładnikowy, poliuretanowy, odporny na ścinanie klej do montażu parkietu wszystkich rodzajów i formatów.

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do montażu wszystkich rodzajów parkietów na zgodnych z normami chłonnych i nienasiąkliwych podłożach (również na podłożach ogrzewanych). Ze względu na podwyższoną przyczepność znajduje też zastosowanie do klejenia parkietu na ceramice, marmurze, płytkach i metalu.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Planicrete

Syntetyczny lateks do uszczelniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych.

Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania  świeżych warst wyrównyjących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowch itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: