Mapeflex PU50 SL

Jednoskładnikowa, rozlewna masa poliuretanowa do uszczelnień poziomych lub o nachyleniu do 2% szczelin dylatacyjnych. Odkształcalność do 25% .

Mapeflex PU50 SL jest stosowany do uszczelnień szczelin dylatacyjnych poziomych na zewnątrz i wewnątrz. Mapeflex PU50 SL dobrze przywiera do powierzchni betonu i naturalnego kamienia, przy czym - w przypadku podłoży słabych i gdy dylatacja narażona jest na kontakt z cieczami lub poddana naprężeniom podczas eksploatacji — zaleca się stosowanie preparatu gruntującego Primer AS. W przypadku podłoży niechłonnych, takich jak: stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, blacha cynkowana zaleca się gruntowanie preparatem Primer M. Mapeflex PU50 SL jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU30

Dwuskładnikowa, tiksotropowa masa epoksydowo-poliuretanowa do uszczelnień szczelin dylatacyjnych pionowych narażonych na oddziaływania chemiczne i silne obciążenia mechaniczne.

Po wymieszaniu obu składników uzyskuje się jednorodną masę o właściwościach tiksotropowych, do nakładania szpachlą zarówno w pionowych, jak i poziomych szczelinach dylatacyjnych i złączach, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych. Mapeflex PU30 stosuje się również do wypełnień szczelin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych narażonych na obciążenie ruchem wózków widłowych, a także posadzek w garażach i przejściach komunikacyjnych oraz dylatacji fundamentów maszyn i przejść rurowych przez ściany. Mapeflex PU30 jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-7,5.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU21

Dwuskładnikowy, samopoziomujący uszczelniacz poliuretanowy do połączeń posadzkowych, o maksymalnej rozszerzalności do 5%.

Elastyczne uszczelnianie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń konstrukcyjnych oraz spoin posadzek ceramicznych, ulegających przemieszczeniom użytkowym do 5%.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapeflex PU45

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa o właściwościach tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania uszczelnień i połączeń.

Mapeflex PU45 służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych w ścianach i posadzkach garaży wewnętrznych i zewnętrznych, magazynów, supermarketów i centrów handlowych. Może być również używany do łączenia i klejenia różnych materiałów, wykazuje doskonałą przyczepność do kamienia, cegły, gipsu, metalu. Mapeflex PU45 jest jednoskładnikową, elastyczną, szybkotwardniejącą masą tiksotropową na bazie poliuretanu, łatwą do nakładania na powierzchniach pionowych i poziomych przy użyciu pistoletu lub szpachli. Ze względu na swoją dobrą przyczepność do podłoża nie ma konieczności stosowania preparatu gruntującego. Przy czym w przypadku podłoży chłonnych oraz gdy dylatacja narażona jest na kontakt z cieczami lub poddana naprężeniom podczas eksploatacji, zaleca się użycie środka Primer AS. W przypadku podłoży niechłonnych, takich jak: stal, aluminium, miedź, ceramika, szkło, blacha cynkowana zaleca się gruntowanie preparatem Primer M. Mapeflex PU45 jest klasyfikowany zgodnie z normą ISO 11600 jako F-25-LM.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: