MAPEFILL

Bezskurczowa zaprawa o wysokiej ciekłości do wykonywania zakotwień.

Zastosowanie
Mapefill służy do osadzania kotew i śrub oraz montażu urządzeń mechanicznych, prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych, turbin, obrabiarek na fundamentach betonowych. Jest także zalecana do wypełniania sztywnych połączeń między elementami betonowymi i stosowania jako podlewki czy ciosy podłożyskowe. Mapefill charakteryzuje się wysoką wczesną wytrzymałością na ściskanie (po 24 godzinach – 32 N/mm 2 ) oraz bardzo dobrą przyczepnością do betonu i stali. Mapefill to mieszanka spoiwa cementowego, wyselekcjonowanego kruszywa oraz specjalnych domieszek modyfikujących. Mieszanka do użycia przygotowywana jest poprzez wymieszanie zawartości worka 25 kg Mapefill z wodą w ilości 3,5-3,75 l (w zależności od żądanej konsystencji). Gotową mieszankę wylewa się na podłoże uprzednio nasycone wodą, dbając o odpowietrzenie zaprawy. Przy wypełnianiu dużych przestrzeni zaleca się dodanie kruszywa do zapraw. Mapefill spełnia wymagania normy PN-EN 1504-6.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: