MapeFloor i914

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do wykonywania zagruntowań i wyrównania podłoża.

Zastosowanie
Mapefloor I 914 jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową przeznaczoną do gruntowania oraz sporządzania jastrychów żywicznych w systemie izolacjo-nawierzchni mostowych oraz w budownictwie przemysłowym.
- Sztywna izolacjo-nawierzchnia  na chodnikach  mostowych.
- Gruntowanie pod papy termozgrzewalne  na mostach, również na świeży beton.
- Kompozycja jastrychów wyrównawczych  na bazie Mapefloor I 914 do 20 mm grubości.
Mapefloor I 914 nie zawiera rozpuszczalników ani wody, cechuje się niską lepkością oraz doskonałym wnikaniem w podłoże. Ponadto charakteryzuje się wysoką przyczepnością, także do wilgotnego betonu. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, chłonne, odpowiednio oczyszczone.  Z powierzchni należy usnąć wszelkie substancje mogące zaburzyć przyczepność. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozcieńczenie powinna wynosić minimum 1,5 N/mm2. Mapefloor I 914 może być stosowany także na zawilgocone podłoża, jednak należy unikać mokrych powierzchni. Temperatura podłoża i temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić pomiędzy +8°C a +35°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 3° od temaperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%. Powyższe warunki powinny być zachowane także podczas utwardzania żywicy.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegum WPS

Elastyczna, gotowa do użycia, płynna folia, o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków.

Zastosowanie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodą, nienarażonych na podciąganie wilgoci z podłoża. Mapegum WPS może być stosowany na każdym rodzaju podłoża: płytach kartonowo-gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach tradycyjnych, wylewkach cementowych  i anhydrytowych, ścianach z bloczków  gazobetonowych, płytach drewnianych, wiórowych i OSB, starych okładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego. Mapegum WPS zabezpiecza przed wilgocią ściany, posadzki i sufity w pomieszczeniach mokrych, tj. kuchnie, łazienki itp. Powinien być stosowany przed ułożeniem okładziny ceramicznej lub kamienia naturalnego.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Idrosilex Pronto

Cementowa zaprawa do uszczelniania podziemnych konstrukcji murowych, a także zbiorników na wodę pitną.

Zastosowanie
Idrosilex Pronto stosowany jest do uszczelniania ścian fundamentowych, piwnic, szybów windowych, basenów, kanałów i zbiorników przeznaczonych do przechowywania wody pitnej. Zaprawa ta składa się ze spoiwa cementowego i specjalnych domieszek modyfikujących wodoszczelność. Worek 25 kg Idrosilex Pronto miesza się z 5,5-6,25 l wody i nakłada się ręcznie metalową pacą (zalecana ilość wody 5-6 l) lub metodą natrysku, w dwóch lub trzech warstwach, na podłoże czyste i nośne. Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zwilżyć wodą. Idrosilex Pronto spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

IDROSTOP

Profil do uszczelniania połączeń w konstrukcjach.

Zastosowanie
Idrostop jest profilem wykonanym z materiału na bazie akrylu, niezawierającym bentonitu, stosowanym do uszczelnień połączeń konstrukcyjnych, pracującym przy ciśnieniu do 5 atmosfer. Idrostop pod wpływem wilgoci stopniowo pęcznieje i tworzy aktywną barierę dla wody pod ciśnieniem. Profil Idrostop znajduje zastosowanie na podłożu z betonu, kamienia naturalnego, metalu, PVC. Przykleja się go do podłoża preparatem Idrostop Mastic.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Plastimul Fiber

Bitumiczna, wodoszczelna emulsja o uniwersalnym przeznaczeniu.

Zastosowanie
Plastimul jest stosowany do wykonywania hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych oraz ochrony betonu przed kwasami humusowymi podziemnych części budynków, ścian fundamentowych, przyczółków i podpór mostów, wiaduktów, estakad, murów oporowych. Dzięki swoim właściwościom adhezyjnym Plastimul może być również używany jako klej mocujący płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego czy wełny mineralnej. Plastimul jest wodną dyspersją, niezawierającą rozpuszczalnika, o konsystencji pasty. Jako hydroizolacja może być nakładany w wielu warstwach, również w połączeniu z cementem i drobnym piaskiem, dla uzyskania żądanej grubości. Po wyschnięciu Plastimul tworzy plastyczną powłokę wodoszczelną.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapelastic SMART

Elastyczna, dwuskładnikowa cementowa zaprawa uszczelniająca podkłady, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych, balkonów, tarasów, łazienek, basenów pływackich i betonu. Przeznaczona do nakładania pędzlem lub wałkiem.

Mapelastic Smart można nakładać na posadzki i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. (jeżeli są czyste i mocno związane z podłożem). Mapelastic Smart — ze względu na swoją półpłynną konsystencję — jest polecany szczególnie do uszczelniania konstrukcji o nieregularnych kształtach, gdzie utrudnione jest nakładanie zapraw przy użyciu pacy. Zaprawę Mapelastic Smart  nakłada się pędzlem lub wałkiem, na powierzchnie idealnie czyste i mocne. Zaleca się naniesienie na podłoże dwóch warstw preparatu. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel (patrz karta tech.). Drugą warstwę wykonujemy po ok. 4-5 godzinach. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, a w przypadku dwóch warstw izolacji — powinna wynosić min. 2 mm. Preparat należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Warstwę uszczelniającą Mapelastic Smart należy chronić przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po ułożeniu. Okładzinę ceramiczną możemy układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji.  Mapelastic Smart odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN 14891.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapelastic

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów.

Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Mapelastic może być nakładany na podkłady i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. - pod warunkiem, że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna wynosić min. 2 mm. W przypadku nanoszenia zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, włókniny polipropylenowej Mapetex Sel. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona warstwa hydroizolacji Mapelastic powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji. Powłoka wykonana z Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2,5 mm (przy zastosowaniu Mapetex Sel). Mapelastic odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt jest również zgodny z wymogami normy PN-EN  14891.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Plastimul 2K Super

Dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych.

Plastimul 2K Super jest stosowany do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych, a także w niskiej temperaturze oraz w warunkach wysokiej wilgotności. Plastimul 2K Super jest dwuskładnikową wysokoplastyczną emulsją bitumiczną, niezawierającą rozpuszczalnika, z dodatkiem kulek polistyrenowych i spoiwa hydraulicznego. W celu przygotowania mieszanki należy wsypać spoiwo do emulsji bitumicznej i dokładnie wymieszać, stosując mieszadło i wiertarkę wolnoobrotową. Plastimul 2K Super jest nakładany przy użyciu pacy gładkiej lub ząbkowanej. Dzięki obecności spoiwa mieszanka szybko wysycha i tworzy powłokę wodoszczelną o właściwościach elastycznych.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Plastimul

Bitumiczna, wodoszczelna emulsja o uniwersalnym przeznaczeniu.

Plastimul jest stosowany do wykonywania hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych oraz ochrony betonu przed kwasami humusowymi podziemnych części budynków, ścian fundamentowych, przyczółków i podpór mostów, wiaduktów, estakad, murów oporowych. Dzięki swoim właściwościom adhezyjnym Plastimul może być również używany jako klej mocujący płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego czy wełny mineralnej. Plastimul jest wodną dyspersją, niezawierającą rozpuszczalnika, o konsystencji pasty. Jako hydroizolacja może być nakładany w wielu warstwach, również w połączeniu z cementem i drobnym piaskiem, dla uzyskania żądanej grubości. Po wyschnięciu Plastimul tworzy plastyczną powłokę wodoszczelną.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapethene SA

Samoprzylepna, elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu o grubości 1,5 mm.

Mapethene SA jest przeznaczony do wykonywania hydroizolacji na poziomych i pionowych powierzchniach. Membrana jest stosowana do wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów, piwnic, płyt posadzkowych, garaży podziemnych, ścian oporowych, a także balkonów, tarasów i pomieszczeń o dużym zawilgoceniu (np. łazienki). Mapethene SA jest samoprzylepną membraną bitumiczną ze zdolnością do mostkowania rys w podłożu. Jest wykonana z mieszanki gumy i specjalnych bitumów zespolonej z folią polietylenową o wysokiej gęstości. Może być użytkowana w zakresie temperatury od -20ºC do +80ºC.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: