Planicrete

Syntetyczny lateks do uszczelniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych.

Domieszka na bazie syntetycznego lateksu, poprawiająca mechaniczną wytrzymałość i przyczepność mieszanek cementowych używanych do wykonywania podkładów (jastrychów) cementowych, tynków cementowych, cienkich obrzutek itp. Jest przeznaczona również do przygotowania warstw sczepnych na bazie cementu, stosowanych do zespalania  świeżych warst wyrównyjących z istniejącym podłożem, do wypełniania otworów lub naprawy uszkodzeń w istniejących podłożach cementowch itp., a także jako dodatek do mieszanek natryskowych, poprawiający przyczepność obrzutki. Planicrete nie powinien być stosowany w czystej postaci. W celu wykonania warstw sczepnych Planicrete należy wymieszać z cementem portlandzkim i wodą lub ewentualnie — odpowiednio z Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto i wodą.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: