Monofinish

Cementowa, jednoskładnikowa zaprawa o normalnym czasie wiązana, przeznaczona do wyrównania powierzchni betonowych i tynków cementowych.

Zastosowanie
Szpachlówka Monofinish zalecana jest do wyrównywania powierzchni betonowych, zamykania porów i pustek na powierzchniach elementów betonowych, a także do wygładzania powierzchni naprawianych zaprawami z serii Mapegrout. Monofinish wymieszany z wodą tworzy plastyczną masę. Nakłada się ją pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione zanieczyszczeń i części luźno związanych oraz starych powłok i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Do czystego pojemnika z odmierzoną ilością 4-4,2 l wody należy wsypać zawartość 22 kg worka i dokładnie wymieszać. Szpachlówka Monofinish może być nakładana w warstwach o grubości 2-3 mm. Po nałożeniu szpachlówki Monofinish powierzchnię wygładza się mokrą gąbką, a po wyschnięciu można ją malować materiałem Elastocolor Pittura czy Colorite Performance lub innymi farbami do stosowania na zewnątrz. Monofinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegrout SV

Szybkowiążąca, ciekła zaprawa o regulowanym skurczu do naprawy betonu posadzek, dróg, lotnisk i ulic oraz osadzania i montażu studzienek, wpustów ulicznych, korytek odpływowych, włazów rewizyjnych.

Zastosowanie
Zaprawa Mapegrout SV jest stosowana do napraw zniszczonych fragmentów elementów betonowych przez wlewanie mieszanki do przygotowanego wcześniej szalunku. Może być również stosowana do naprawy posadzek przemysłowych oraz nawierzchni dróg, ulic i lotnisk, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do użytku naprawianych powierzchni. Ze względu na szybki czas wiązania Mapegrout SV jest szczególnie polecany do osadzania elementów uzbrojenia ulic, włazów rewizyjnych, studzienek, wpustów, koryt odpływowych. Zaprawa Mapegrout SV jest skomponowana ze spoiwa cementowego i domieszek modyfikujących, a do użycia przygotowuje się ją, mieszając zawartość worka 25 kg z wodą w ilości 3,0-3,25 l, w zależności od żądanej konsystencji. Grubość wylewanej warstwy z zaprawy Mapegrout SV może wynosić do 50 mm. W przypadku większych grubości zaleca się dodanie 40% żwiru 6-10 do zapraw. Wówczas ilość wody należy zwiększyć do 3,5 l. Powierzchnie naprawiane zaprawą Mapegrout SV mogą zostać poddane obciążeniom po około 2 godzinach od aplikacji (w temperaturze +20°C). Mapegrout SV odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Dostępne kolory
 
szary, czarny.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Lampocem

Gotowe do użycia, bezskurczowo schnące spoiwo hydrauliczne.

Zastosowanie 
Lampocem jest używany do szybkiego montażu różnego rodzaju elementów do betonu i muru zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych, do osadzania śrub, kotew, ram, a także do zewnętrznego zamykania rys. Lampocem ma krótki czas wiązania (3 minuty w temperaturze +20°C). Po zmieszaniu z wodą Lampocem tworzy plastyczną masę o właściwościach tiksotropowych, łatwą do nakładania także na powierzchniach pionowych, bez konieczności użycia szalunku. Ze względu na bardzo krótki czas wiązania zaleca się przygotowywanie niewielkich porcji mieszanki – do 1 kg Lampocem należy dodać 0,20-0,21 l wody i wymieszać kielnią. Przy mieszaniu objętościowym stosować proporcje: 4 części Lampocem i 1 część wody.
 

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Nivoplan plus

Cementowa zaprawa wyrównująca przeznaczona do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.

Zastosowanie
Nivoplan Plus stosowany jest do wyrównywania nierównych powierzchni ścian (odbiegających od pionu, chropowatych lub zniszczonych) oraz powierzchni murów z cegły lub bloczków betonowych — przed układaniem płytek ceramicznych. Może być stosowany na wszelkiego rodzaju tradycyjnych podłożach, takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, podkłady cementowe itp. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy, w przypadku stosowania warstw o małej grubości, należy ją zmodyfikować poprzez dodanie do wody zarobowej 1 l emulsji syntetycznej Planicrete na każde opakowanie Nivoplanu Plus (25 kg).

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapefinish

Dwukomponentowa cementowa zaprawa drobnoziarnista do wygładzania powierzchni betonowych.

Mapefinish stosuje się do wyrównywania drobnych uszkodzeń powierzchni betonowych, a także jako warstwę wygładzającą naprawianych elementów. Mapefinish składa się z dwóch komponentów, które przygotowując do aplikacji, należy zmieszać ze sobą bez dodawania wody czy innych składników. Wymieszaną szpachlówkę nakłada się pacą na podłoże czyste i pozbawione części luźno związanych i substancji działających antyadhezyjnie. Przed aplikacją Mapefinish podłoże należy zwilżyć wodą. Szpachlówka Mapefinish może być nakładana w warstwach o grubości od 2 do 3 mm. W kilka minut po nałożeniu powierzchnię zaciera się pacą do tynków. Mapefinish spełnia wymagania normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R2 dla wyrobów przeznaczonych do napraw niekonstrukcyjnych oraz normy PN-EN 1504-2 w zakresie ochrony betonu według zasady „ograniczenie zawilgocenia” (MC) i „podwyższenie oporności elektrycznej otuliny betonowej” (IR)

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Mapegrout Tissotropico

Uniwersalna zaprawa naprawcza, o regulowanym skurczu, z dodatkiem włókien syntetycznych, stosowana do napraw betonu.

Zaprawa Mapegrout Tissotropico jest stosowana do napraw elementów konstrukcji żelbetowych (belki, dźwigary, słupy, płyty balkonowe, płyty stropowe) oraz do uzupełniania warstwy otuliny zbrojenia zniszczonej przez korozję prętów. Dzięki swoim wysokim parametrom mechanicznym zaprawa Mapegrout Tissotropico może być stosowana do napraw konstrukcyjnych. Zaprawa Mapegrout Tissotropico skomponowana jest ze spoiwa cementowego, selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych domieszek i syntetycznych włókien. Zaprawę do użycia przygotowuje się, mieszając suche składniki z wodą w ilości 3,8-4,1 l na worek 25 kg. Mieszankę Mapegrout Tissotropico nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego na podłoże nośne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i części luźno związanych, mające fakturę chropowatą. Przed aplikacją mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. Naprawy w jednorazowo nakładanej warstwie o grubości 30-35 mm można wykonać bez dodatkowego szalunku. Dla poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout Tissotropico można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout Tissotropico odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R4 dla wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Planitop 430

Tiksotropowa zaprawa naprawcza o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 30 N/mm2 z dodatkiem włókien syntetycznych, drobnego wypełniacza i o regulowanym skurczu. 

Zaprawa Mapegrout 430 (dawniej Planitop 430) stosowana jest do napraw powierzchni elementów konstrukcji (np. krawędzie płyt balkonowych, stropowych, narożników słupów i belek), a także tuneli, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych - w tym powierzchni mających stały kontakt z wodą do picia. Po zmieszaniu zawartości worka 25 kg z 17,5-18,5% wody uzyskuje się jednorodną zaprawę o dobrej urabialności i właściwościach tiksotropowych do nakładania również na powierzchniach pionowych bez konieczności stosowania dodatkowego szalunku. Mieszankę nakłada się ręcznie kielnią lub metodą natrysku mokrego maszyną tynkarską na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić od 5 do 35 mm. W celu poprawy pielęgnacji zaprawy nakładanej na zewnątrz oraz dla dodatkowego obniżenia skurczu do mieszanki Mapegrout 430 można dodać 0,25% (w stosunku wagowym) preparatu pielęgnacyjnego Mapecure SRA. Mapegrout 430 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami:

Planitop 400

Szybkosprawna tiksotropowa zaprawa, o regulowanym skurczu do wykonywania napraw powierzchniowych, stosowanaw zakresie grubości warstwy od 1 do 40 mm.

Zaprawa Planitop 400 stosowana jest do napraw elementów konstrukcji żelbetowych, reprofilacji powierzchni czołowych płyt balkonowych, gzymsów, uszkodzonych narożników, belek, słupów, lokalnych napraw posadzek i wykonywania faset. Planitop 400 jest gotową zaprawą składającą się ze spoiwa cementowego, drobnego wypełniacza oraz dodatków i domieszek modyfikujących. Mieszankę do użycia przygotowuje się, dodając do zawartości worka 25 kg wodę w ilości 3,75-4 l. Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 10 minut, nakładając kielnią lub pacą na podłoże nośne, czyste, pozbawione części luźno związanych i zanieczyszczeń obniżających adhezję. Przed aplikacją podłoże należy zwilżyć wodą. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynosić do 40 mm. Naprawiane powierzchnie mogą być poddane obciążeniom już po kilku godzinach od aplikacji zaprawy Planitop 400. Zaprawa Planitop 400 odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1504-3 w zakresie klasy R3 wyrobów przeznaczonych do napraw konstrukcyjnych.

Jeśli chcesz zakupić ten produkt, skontaktuj się z nami: