„Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że jako firma DAGOTECH Sp. z o.o. przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, email, telefon, pesel.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAGOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w:  Kowale. ul. Energetyczna 1.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Do celów tych należą  dostarczanie zamówionych usług, promocja przedsiębiorstwa, oferowanie produktów i usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń i inne mieszczące się w zakresie działalności gospodarczej działania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, proszę pamiętać, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać tą zgodę. Można to zrobić w łatwy sposób, informując nas o tym mailem na adres:  rodo@dagotech.pl Może Pani/Pan wysłać także tradycyjny list na adres administratora.

Nadto ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów do jakich dane zostały podane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania interesu administratora, chyba, że wcześniej zażąda Pani/Pan ich usunięcia.

Przetwarzanie prowadzone jest przez DAGOTECH Sp. z o.o. oraz podwykonawców (świadczących usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi montażowe, projektowe, partnerów organizowanych przez nas konkursów), z którymi zawierane są stosowne umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”